INNLEDNING

Christian Johnsen er en mann som fikk stor betydning i Norge på slutten av 1800-tallet. Han skapte store verdier med utgangspunkt i eksport av klippfisk fra Kristiansund, og han etterlot seg en stor etterslekt. Hans navn er allikevel ikke godt kjent utover Kristiansund, og i dag er det vel heller ikke der så mange som kjenner til hvem han var.

Denne boken er et forsøk på å fortelle hans historie; hvor han kom fra, hva han gjorde og hva som skjedde med det han bygget opp. Samtidig gir det et bilde av hva eksport av klippfisk betød økonomisk for Norge, og hvor internasjonal denne virksomheten var.

En viktig del i Christian Johnsens liv var hans ektefelle gjennom nesten 40 år. Jeg har derfor valgt å inkludere både Jensine Wihelmine Øwre og hennes familie i historien om Christian Johnsen. Uten henne ville ikke historien om ham være komplett. Litt om livet i Kristiansund på slutten av 1800-tallet, og hvordan Christian og Jensines barn, og døtrenes venninner, levde og tenkte på den tiden er det også blitt plass til.

Som etterkommer er jeg kanskje ikke helt uhildet i beskrivelsen av personen Christian Johnsen, men siden jeg tross alt ikke har kjent ham som oldefar, tror jeg at distansen er stor nok til at bildet ikke blir for skjevt.