Klippfisk og kjærlighet er både historien om en driftig danske som kom til Norge og drev det stort innen eksport av klippfisk, og om familiene Øwre og Johnsen i Kristiansund, Ålesund og Molde. Fortellingen om Christian Johnsen begynner på Als i det sydlige Danmark, og går veien om Bilbao i Spania før den ender opp på Mørekysten i Norge. Den rommer også betydningen av klippfiskeksporten for norsk økonomi på 1800-tallet, og hvordan handelen med klippfisk var internasjonal og førte norske fartøy til fjerne land lastet med norsk fisk. Boken er i stor grad basert på private brev og dokumenter som ikke tidligere har vært publisert. Selv om mange av fotografiene kan være kjent for mange allerede, er de her satt inn i sin rette sammenheng. Mange i Molde og omegn kjenner nok godt til Villa Retiro, og får i denne boken et innblikk i hvordan livet artet seg der, den gang da Christian Johnsen, som bygde praktvillaen, levde. Også livet i Kristiansund på samme tid blir levendegjort i boken, og vi finner førstehånds-skildringer av tilværelsen til datidens unge kvinner gjennom brev til og fra Christians og Jensines døtre. Bokens forfatter, Mette Johnsen Bonne, er oldebarn av Christian Johnsen og har selv vokst opp på Villa Retiro. Alt det upubliserte materialet er hennes. Mye av dette var skrevet i gotisk skrift og er blitt liggende ulest i lange, lange tider før det endelig er blitt gjort tilgjengelig for oss, og kan utvide historien om den norske klippfiskeksportens gullalder.