Gjenoppbyggingssteinene

 

   Frihet

       Alenetid  Mål og Mening

     Forhold  Tillit   Seksualitet

Egenverd     Overgang      Åpenhet

  Skyld/Avvisning   Sorg   Sinne   Gi slipp

Fornektelse Frykt Tilpasning Ensomhet Vennskap

Du kjenner antakeligvis akkurat nå de vonde følelsene som kommer når et kjærlighetsforhold tar slutt. For å komme igjennom disse, finnes det imidlertid en velprøvd, 19-trinns tilpasningsprosess. Dette kapittelet gir et overblikk og en introduksjon til Gjenoppbyggingssteinene som er grunnlaget for denne prosessen.

 

Kapittel 1

Har du det vondt? Hvis kjærlighetsforholdet ditt nettopp har tatt slutt, så har du det. De som ikke ser ut til å ha vondt når kjærlighetsforholdene deres tar slutt, har enten allerede arbeidet seg gjennom mye smerte, eller de har ennå ikke kjent på følelsene sine. Så kom igjen, bare innrøm at det gjør vondt. Det er naturlig, forventet, sunt, ja til og med greit, å ha det vondt. Smerte er naturens måte å fortelle oss på at noe har behov for å leges, så la oss gå i gang med helingsprosessen.

Kan vi hjelpe? Vi tror det. Vi kan dele med deg noe av den læring som har funnet sted i skilsmisseseminarene som Bruce ledet i over 25 år. Forandringen som folk gjennomgår i løpet av et ti-ukersseminar er formidabel. Ved å dele med deg noen av disse ideene, og noen av tilbakemeldingene vi har fått fra de mange hundre tusener som har lest de første utgavene av denne boken, så kan vi kanskje hjelpe deg til å komme igjennom din smerte også.

Etter en skilsmisse kommer det er en periode med tilpasninger – med en begynnelse, en slutt, og spesifikke læretrinn igjennom prosessen. Mens du kjenner smerten, så er du mest ivrig på å lære å bli hel igjen. Hvis du er som de fleste av oss, så har du antakeligvis i årevis hatt noen ødeleggende mønstre i måten du oppfører deg på – kanskje helt siden du var barn. Forandring er slitsomt. Så lenge du var i kjærlighetsforholdet hadde du det kanskje komfortabelt nok til ikke å føle behov for endring. Men nå opplever du smerte. Hva skal du gjøre? Vel, du kan bruke smerten som motivasjon til å lære og til å vokse. Det er ikke lett. Men du kan.

Trinnene i tilpasningsprosessen er plassert i pyramideform slik at ”Gjenoppbyggingssteinene” symboliserer et fjell. Gjenopp-bygging betyr å bestige det fjellet, og for de fleste av oss så er det en vanskelig tur. Noen mennesker har ikke styrken og utholden-heten for å klare å nå toppen; de stopper et eller annet sted på veien. Noen av oss blir forført inn i et annet viktig kjærlighets-forhold før vi har lært alt vi kan fra smerten. De stopper også før de når toppen, og går derfor glipp av den fantastiske utsikten over livet som man får når man har besteget et fjell. Noen trekker seg inn i ly av en hule, i deres egen lille verden, og ser på opptoget som går forbi – nok en gruppe som aldri når toppen. Og dessverre, så er det en gruppe som velger selvødeleggelse, som hopper ut fra det første stupet de ser fra stien.

La oss forsikre deg om at oppstigningen er verdt det! Belønningen som venter på toppen gjør den tøffe oppstigningen umaken verdt.

Hvor lang tid tar det å klatre opp på fjellet? Studier som er gjort med Fishers skilsmissetilpasningsskala viser at det i gjennomsnitt tar omtrent et år for å nå opp til tregrensen (forbi de virkelig smertefulle, negative stadiene av oppstigningen); lenger for å nå toppen. Noen vil bruke mindre tid, noen mer. Forskning viser at noen få i vår klatregruppe vil trenge så lang tid som tre til fem år. Ikke mist motet av den grunn. Å komme til toppen er det som teller, ikke hvor lang tid det tar. Bare husk på at du klatrer i ditt eget tempo, og bli ikke nervøs om andre går forbi deg på veien opp. Som livet selv, så er det prosessen ved å klatre og vokse som gir deg det største utbyttet!

Vi har lært mye om hva du går igjennom ved å lytte til deltakere på seminarene, og ved å lese hundrevis av brev fra lesere. Folk spør av og til, ”Satt du og lyttet på min eks og meg da vi snakket sammen i forrige uke? Hvordan visste du hva han (hun) sa?” Vel, selv om vi alle er individer med unike erfaringer, så er det noen av de samme mønstrene som alle går igjennom når vi avslutter et kjærlighetsforhold. Når vi snakker om mønstre, så vil du sannsynligvis se at det er det samme mønsteret du følger.

Disse mønstrene er de samme ikke bare når det gjelder å avslutte et kjærlighetsforhold, men for hvilken som helst kriser som kommer i kjølvannet av at noe tar slutt. Frank, en deltaker på et av Bruce’ seminarer, forteller at han fulgte det samme mønsteret da han forlot prestekallet i den katolske kirken. Nancy opplevde det samme mønsteret da hun ble oppsagt fra jobben sin, og Bente da hun ble enke. En av de viktigste personlige ferdighetene vi kan utvikle er kanskje hvordan vi kan tilpasse oss til en krise. Sannsynligvis vil det komme flere kriser i livet vårt, og å lære å gjøre denne smertelige tiden kortere vil være en meget verdifull erfaring å ta med seg.

I dette kapittelet vil vi ganske kort beskrive stien som vi vil følge oppover fjellet. I de følgende kapitlene vil vi fortsette med den følelsesmessige læringen ved faktisk å ”klatre opp” på fjellet. Vi foreslår at du straks begynner med å skrive dagbok for å gjøre klatringen din mer meningsfylt. Når klatreturen er over kan du lese dagboken din på nytt for å få et bedre perspektiv på hvordan du har forandret deg, og vokst, mens du klatret. Det kommer mer om dagbøker på slutten av dette kapittelet.

Den grafiske fremstillingen av Gjenoppbyggingssteinene viser nitten spesifikke følelser og holdninger, plassert i pyramideform for å symbolisere det fjellet som må bestiges. Tilpasningsprosessen kan være en like vanskelig tur som å klatre opp på et fjell. Først er oppgaven overveldende. Hvor skal man begynne? Hvordan klatrer jeg? Hva med en guide og et kart som hjelper oss til å klatre opp dette vanskelige fjellet? Det er hva disse gjenoppbyggingssteinene er – en guide og et kart laget av andre som allerede har klatret den samme ruten. Når du klatrer, så vil du oppdage at det er mulig å få en enorm personlig vekst til tross for det følelsesmessige traumet som du har erfart ved at kjærlighetsforholdet ditt tok slutt.

I den første utgaven av denne boken, utgitt i 1981, beskrev Bruce bare femten gjenoppbyggingssteiner. Siden den tid har arbeidet hans med tusener av mennesker som har gått gjennom skilsmisseprosesser ført til at fire nye steiner har blitt lagt til, og noen av de femten opprinnelige er blitt endret. Han var takknemlig overfor dem som lot sine liv møte hans, både gjennom denne boken og på seminarene. Han har lært mye fra dem, og vi vil dele deres erfaringer med deg i de neste kapitlene.

Gjennom hele boken vil du få tilgang til spesifikke måter å håndtere hver av gjenoppbyggingssteinene for å hindre dem fra å bli snublesteiner. (Du har antakeligvis allerede snublet nok!) Folk har ofte fortalt oss at de kan straks plukke ut de steinene som de trenger å arbeide med. Andre kan ikke identifisere problemsteiner fordi de har effektivt begravd sine følelser og holdninger til dem. Resultatet er at på et høyere punkt i klatringen kan de plutselig oppdage og utforske gjenoppbyggingssteiner som de overså til å begynne med. Katrine, en frivillig hjelper på et av seminarene oppdaget plutselig i løpet av en kveldstime: ”Jeg har hele tiden sittet fast på Avvisnings- og skyldgjenoppbyggingssteinen uten å være klar over det!” De neste ukene kunne hun fortelle om skikkelig fremgang takket være at hun klarte å identifisere problemet.

På de følgende sidene finner du informasjon om klatreturen før du legger ut på den; vi viser deg steinene slik de ligger på stien oppover fjellet. Vi begynner på bunnen, der finner vi Fornektelse og Frykt, to smertefulle snublesteiner som dukker tidlig opp i tilpasningsprosessen. Det kan være overveldende følelser, og gjøre deg tilbakeholden med å begynne å klatre.

Fornektelse: ”Jeg kan ikke tro at dette skjer med meg”

Den gode nyheten er at vi mennesker har en vidunderlig evne til bare å kjenne så mye smerte som vi kan tåle uten å bli overveldet. Smerte som er for voldsom putter vi i ”fornektelsessekken,” og lar den være der til vi er sterke nok til å kjenne på den og lære av den.

Den dårlige nyheten er at noen av oss opplever så mye fornektelse at vi er nølende med å forsøke å komme over det – til å klatre opp på fjellet. Det er mange årsaker til det. Noen er ikke i stand til å nå frem til, og identifisere, sine egne følelser, og vil ha problemer med å tilpasse seg endringer av noe slag. De må lære at ”det vi kan føle, kan vi lege”. Andre har så lav selvfølelse at de ikke tror de er i stand til å klatre opp på noe fjell. Og noen kjenner så mye frykt at de er redde for å klatre opp fjellet.

Hva med deg? Hvilke følelser ligger under din fornektelse? Mona snakket nølende om å følge et ti-ukersseminar, og greide omsider å beskrive sin nøling. ”Hvis jeg deltok på et skilsmisseseminar, så ville det bety at ekteskapet mitt var over, og det kan jeg ikke akseptere ennå”.

Frykt: ”Det har jeg masse av!”

Har du noen gang opplevd en snøstorm? Vinden blåser så hardt at den hyler. Snøen er så tykk at du bare kan se noen meter fremfor deg. Har du ikke ly, så kan det føles som om det er livstruende – noe det faktisk også kan være. Det er en veldig skremmende opplevelse.

Den frykten du føler når du separeres, er som å være i en snøstorm. Hvor gjemmer du deg? Hvordan finner du veien? Du lar være å klatre oppover fjellet fordi selv her nede på bunnen føler du deg overveldet. Hvordan kan du finne veien oppover når du tror at stien vil bli enda mindre synlig, mer truende, fryktinngytende? Du vil bare gjemme deg bort, finne et fang å krølle deg opp i, komme deg bort fra den fryktelige stormen.

Mary ringte flere ganger for å melde seg på seminaret, men hver første kveld kom og gikk uten henne. Det viste seg senere at hun hadde gjemt seg i den tomme leiligheten sin, og våget seg bare ut en sjelden gang for å gå i butikken når hun ikke hadde mer mat igjen. Hun ville gjemme seg for stormen, for frykten sin. Hun var overveldet av frykt; å komme til den første timen av skilsmisse-seminaret var altfor skummelt for henne.

Hvordan håndterer du redsel? Hva gjør du når du oppdager at frykten din har paralysert deg? Kan du få mot nok til å stå ansikt til ansikt med dem slik at du blir i stand til å klatre opp på fjellet? Hver av redslene du blir kvitt gir deg styrke og mot til å fortsette reisen gjennom livet.

Tilpasning: ”Ja, men det virket da jeg var barn!”

Alle har vi mange sunne elementer i personligheten vår: vitebegjær, kreativitet, omsorg, god selvfølelse, passende sinne. Da vi vokste opp, ble ikke alltid disse sunne sidene oppmuntret av familien, skolen, kirken, eller andre betydningsfulle instanser som filmer, bøker og blader. Resultatet var ofte stress, traumer, mangel på kjærlighet, og andre usunne ting.

En person som ikke er i stand til å møte sine egne behov for omsorg, oppmerksomhet, og kjærlighet vil finne måter å tilpasse seg på – og ikke all tilpasning er god. Eksempler på tilpasningsreaksjoner innbefatter å være over-ansvarlige for andre, bli en perfeksjonist, alltid prøve å behage andre, eller å utvikle en ”trang til å hjelpe.” Usunne tilpasningsreaksjoner som er for sterkt utviklet, får deg i ubalanse, og du prøver kanskje å gjenvinne balansen ved å være i et forhold til et annet menneske.

For eksempel, hvis jeg er overansvarlig, så ser jeg kanskje etter en underansvarlig kjærlighetspartner. Hvis personen jeg finner ikke er underansvarlig nok, så vil jeg lære henne opp til å bli underansvarlig! Dette fører meg til å ”polarisere” ansvarlighet: jeg blir mer og mer overansvarlig, den andre personen blir mer og mer underansvarlig. Denne polariseringen er ofte helt ødeleggende for et kjærlighetsforhold, og skaper en spesiell type gjensidig avhengighet.

Ina sa det ganske klart: ”Jeg har fire barn – og jeg er gift med det eldste”. Hun misliker å ha alt ansvaret, som å holde orden på økonomien og betale alle regningene. I stedet for å klandre Jack for ikke å kunne styre utgifter og inntekter, må hun forstå at forholdet er et system, og så lenge hun er overansvarlig, så vil Jack sannsynligvis være underansvarlig.

Tilpasningsstrategier som du lærte da du var barn fører ikke alltid til gode, sunne voksne relasjoner. Gjør det sitt til at du for-står hvorfor du må klatre opp på fjellet?

De neste steinene representerer ”skilsmissefellene” – ensomhet, tap av vennskap, skyld og avvisning, sinne, gi-slipp-på. Disse steinene representerer vanskelige følelser, og ganske tøffe tider. Det vil ta tid å arbeide deg gjennom dem før du begynner å føle deg Ok igjen.

Ensomhet: ”Jeg har aldri følt meg så alene”

Når et kjærlighetsforhold tar slutt, så kjenner du antakeligvis den største ensomheten du noen gang har opplevd. Mange daglige rutiner må forandres nå som din partner er borte. Som par kan dere ha vært fra hverandre tidligere, men din partner var allikevel i forholdet, selv om han eller hun ikke var fysisk tilstede. Når forholdet tar slutt, så er ikke partneren din der i det hele tatt. Plutselig er du fullstendig alene.

Tanken på at ”jeg kommer til å være så ensom bestandig,” er overveldende. Det virker som om du aldri kommer til å være i et kjærlighetsforhold igjen. Du kan ha barn som bor hos deg, og venner og familie i nærheten, men ensomheten er på et vis større enn alle de varme følelsene fra dine kjære. Vil denne tomme følelsen noensinne bli borte? Kommer du noen gang til å synes det er OK å være alene?

John hadde vært mye ute på bar. Han tenkte nøye igjennom det og bestemte at ”jeg har løpt fra, og prøvd å drukne min ensomhetsfølelse. Jeg tror jeg vil forsøke å sitte alene hjemme, skrive i dagboken min og se hva jeg kan lære om meg selv.” Han hadde begynt å endre det å føle seg ensom til å like å være alene.

Vennskap: ”Hvor har det blitt av de andre?”

Som du sikkert har oppdaget, så kan de gjenoppbyggingssteinene som opptrer tidlig i prosessen være ganske smertefulle. Fordi det er så smertefullt, så er det stort behov for venner som kan hjelpe deg til å stille deg ansikt til ansikt med den følelsesmessige smerten, og å komme igjennom den. Uheldigvis er det mange venner som blir borte når en går igjennom en skilsmisseprosess, et problem som er særlig tydelig når man allerede har fjernet seg fysisk fra en kjærlighetspartner. Problemet blir enda verre hvis en trekker seg vekk fra sosiale kontakter fordi den følelsesmessige smerten er for stor, eller av frykt for å bli avvist. Skilsmisse er truende for venner; de føler seg ukomfortable sammen med dem som er i ferd med å gå fra hverandre.

Bente sier at den gamle gjengen med par hadde fest denne helgen, men hun og hennes eks var ikke invitert. ”Jeg var så såret og sint. Hva trodde de – at jeg skulle forføre en av ektemennene eller noe sånt?” Sosiale relasjoner må kanskje bygges opp igjen rundt venner som vil forstå din følelsesmessige smerte uten å avvise deg. Det er vel verdt å arbeide for å holde på noen av de gamle vennene, og å finne nye venner som kan støtte deg, og lytte til deg.

Skyld/avvisning: Vrakeren 1. Vrakede 0

Har du hørt begrepene ”vrakeren” og ”vrakede” før? Ingen som har erfaring fra at et kjærlighetsforhold tok slutt, trenger definisjoner på disse begrepene. Vanligvis er en person mer ansvarlig for å ta avgjørelsen om å avslutte kjærlighetsforholdet. Den personen er ”vrakeren”. Den mer motvillige personen er ”den vrakede”. De fleste vrakerne føler skyld over å ha såret sin tidligere elskede. De vrakede synes det er vanskelig å akseptere å ha blitt avvist.

Tilpasningsprosessen er forskjellig for vrakeren og den vrakede siden vrakerens oppførsel stort sett er styrt av skyld, og den vrakedes av avvisning. Frem til diskusjonen vi hadde på seminaret om dette, holdt Dick fast på at begge hadde vært enige om at forholdet skulle avsluttes. Han dro hjem, og etter å ha tenkt over det måtte han til slutt innrømme for seg selv at det var han som var den vrakede. Først ble han veldig sint! Så begynte han å erkjenne sine egne følelser av å være avvist, og skjønte at han måtte forholde seg til dem, før han kunne fortsette å klatre.

Sorg: ”Det er en slik forferdelig følelse av å ha mistet noe”

Det å sørge er en viktig del av helingsprosessen. Når vi blir utsatt for tap av kjærlighet, et forhold som dør, en kjær person som dør, tap av et hjem, så må vi sørge over det tapet. I det store og hele blir skilsmisseprosessen ganske visst ofte beskrevet som en sorgprosess. Sorg kombinerer en overveldende tristhet med en følelse av fortvilelse. Den tapper oss for energi ved å få oss til å tro at vi er hjelpeløse, ute av stand til å forandre livene våre. Sorg er en avgjørende gjenoppbyggingsstein.

Et av symptomene på sorg er vekttap, selv om noen få mennesker legger på seg i sorgperioder. Det er derfor ikke overraskende når Britt sier til Hege, ”Jeg trenger å gå ned i vekt – jeg tror jeg må gjøre det slutt med en kjæreste igjen!”

Sinne: ”Pokker ta den drittsekken!”

Det er vanskelig å forstå intensiteten i dette sinnet med mindre man selv har gått igjennom en skilsmisse. Her er en sann historie som viser om tilhørerne i hovedsak består av skilte eller gifte mennesker: Da hun kjørte forbi parken, så den kvinnelige vrakede at hennes mannlige vraker lå på et teppe med sin nye venninne. Hun kjørte straks inn i parken og kjørte over sin tidligere ektemann og hans nye venninne med bilen sin! (Heldigvis var ikke skadene alvorlige; det var en liten bil). De skilte tilhørerne reagerer ved å utbryte: ”Bra! Rygget hun over dem også?” Mens de gifte, som ikke forstår de skiltes raseri, vil gispe: ”Uff! Så forferdelig!”

De fleste skilte mennesker visste ikke at de var i stand til å kjenne et slikt raseri fordi de aldri hadde vært så sinte før. Denne spesielle formen for raseri er rettet direkte mot eks-kjæresten, og kan – om den håndteres på den rette måten – være til stor hjelp i helingsprosessen fordi den gir deg den følelsesmessige avstanden til din eks som du trenger.

Gi slipp: å vikle seg ut av noe er vanskelig.

Det er tøft å gi slipp på de sterke følelsesmessige båndene som er igjen etter det oppløste kjærlighetsforholdet. Ikke desto mindre, så er det viktig å slutte med å investere følelsesmessig i det døde forholdet.

Stella, som du vil møte igjen i kapittel 10, kom for å delta på et seminar omtrent fire år etter separasjonen og skilsmissen sin. Hun hadde fremdeles på seg gifteringen! Å investere i et dødt forhold, et følelsesmessig lik, er en investering som ikke vil gi avkastning. Det som trengs, er å begynne å investere i personlig vekst som vil hjelpe deg til å arbeide deg igjennom skilsmisseprosessen din.

Egenverd: ”Kanskje jeg ikke er så ille allikevel?”

Følelsen av egenverd, og hvordan selvfølelsen er, påvirker i stor grad oppførselen. Lav selvfølelse og jakten på en sterkere identitet er viktige årsaker til skilsmisse. Skilsmisse, på den annen side, forårsaker lavere selvfølelse og tap av identitet. For mange mennesker er selvtilliten lavest når de gjør slutt på et kjærlighetsforhold. De har investert så mye av seg selv i kjærlighetsforholdet at når det tar slutt, så er deres følelse av egenverd og selvbildet deres nærmest knust.

”Jeg føler meg så verdiløs at jeg kan ikke en gang komme meg opp av sengen om morgenen,” forteller Jane. ”Jeg ser ikke noen grunn til å gjøre noe i dag. Jeg vil bare være liten og bli i sengen til jeg kan finne en god grunn til å stå opp. Det er ikke en gang noen som vil savne meg; så hva er poenget med å stå opp?”

Når du begynner å forbedre selvfølelsen din, blir du i stand til å komme deg opp av skilsmissefellene og begynne å ha det bedre med deg selv. Med forbedret selvfølelse kommer også motet du trenger for å makte den indre reisen du er i ferd med å ta fatt på.

Overgang: ”Jeg er i ferd med å våkne opp og fjerne restene”

Du ønsker å forstå hvorfor forholdet ditt tok slutt. Kanskje trenger du å ”obdusere” ditt døde forhold. Hvis du kan finne ut hvorfor det tok slutt, så kan du også gjøre endringer som vil gi deg mulighet til å skape og bygge annerledes forhold i fremtiden.

På overgangsstadiet i klatringen begynner du å oppdage påvirkningen fra din opprinnelige familie. Du vil oppdage at du antakeligvis giftet deg med en person som er ganske lik den av foreldrene dine, som du aldri sluttet fred med; og at uansett hva det er du ikke ble ferdig med da du vokste opp, så er det hva du jobber videre med i dine voksne relasjoner.

Du bestemmer deg kanskje for at du er trett av å gjøre det du ”burde” gjøre, og som du alltid har gjort, og du vil i stedet gjøre dine egne valg om hvordan du vil leve livet ditt. Det kan starte en opprørsprosess hvor du bryter ut av ”skallet” ditt.

En hvilket som helst snublestein som ikke er ryddet av veien kan resultere i at ditt viktigste kjærlighetsforhold tar slutt.

Det er på tide å bære ut søppelet, og kaste restene som er igjen fra fortiden din, fra din forrige kjærlighetshistorie, fra dine tidligere år. Du trodde du hadde lagt dem bak deg, men når du begynner på et nytt forhold, så ser du at de er der fremdeles. Som Ken sa til Bruce, ”De helvetes nevrosene følger meg overalt!”

Overgangen er en periode med omdannelse siden du lærer nye måter å forholde deg til andre på. Det er begynnelsen til å være fri til å være deg selv.

De neste fire byggesteinene innebærer tungt arbeid, men er svært tilfredsstillende når du står ansikt til ansikt med deg selv, lærer hvem du virkelig er, og gjenoppbygger grunnlaget for sunne relasjoner. Åpenhet, kjærlighet, og tillit vil ta deg med på en reise i deg selv. Dine relasjonsevner vil gjøre veien tilbake til intim kontakt med andre lettere.

Åpenhet: ”Jeg har gjemt meg bak en maske”

En maske er en følelse eller et bilde av deg selv som du viser frem, og som du prøver å få andre til å tro, er slik du er. Men den hindrer mennesker fra å bli kjent med deg slik du virkelig er, og noen ganger hindrer den til og med deg fra å kjenne deg selv. Bruce husket fra barndommen en nabo som alltid smilte: ”Da jeg ble eldre, oppdaget jeg at det smilende ansiktet dekket over en haug med sinte følelser inne i personen.”

Mange av oss er redde for å ta av maskene fordi vi tror at andre ikke vil like den riktige personen bak masken. Men når vi faktisk tar av oss masken, så opplever vi ofte mer nærhet og intimitet med familie og venner enn vi trodde var mulig.

Jane betrodde klassen at hun var trett av å alltid vise det lykkelige ”Barbiedukke”-ansiktet. ”Jeg vil gjerne bare la folk få vite hva jeg virkelig føler, i stedet for alltid å måtte virke glad og lykkelig.” Masken hennes begynte å bli tung å bære, noe som indikerer at hun kanskje var klar til å ta den av.

Kjærlighet: ”Kunne noen virkelig bli glad i meg?”

Den typiske skilte personen sier, ”Jeg trodde jeg visste hva kjærlighet er, men nå skjønner jeg at jeg tok feil.” Det at et kjærlighetsforhold tar slutt, skulle oppmuntre en til se en gang til på hva kjærlighet er. En følelse av å ikke være ”elsk-verdig” kan være sterkt fremtredende på dette stadiet.  Dette er hva Leonard sa: ”Ikke bare føler jeg meg ”uelskelig” nå, men jeg tror også at jeg aldri vil bli ”elsk-verdig” igjen! Denne frykten kan være overveldende.

Kristne er opplært til å ”elske din neste som deg selv.” Men hva skjer dersom du ikke elsker deg selv? Mange av oss plasserer kjernen av kjærligheten vår i en annen person, og når skilsmissen er et faktum blir denne kjernen borte, noe som kommer på toppen av smerten over tapet. Et viktig element i gjenoppbyggings-prosessen er å lære å elske deg selv. Hvis du ikke elsker deg selv – aksepterer deg som den du er, ”med vorter og det hele,” – hvordan kan du forvente at noen andre vil elske deg?

Tillit: ”Kjærlighetssåret mitt begynner å gro”

Det at gjenoppbyggingsblokken ”Tillit” er plassert midt i pyra-miden, symboliserer at min egen tillit er det sentrale punktet i hele tilpasningsprosessen. Skilte personer peker ofte på andre og sier at de kan ikke stole på noen av det annet kjønn Dette er en gammel klisjé, som passer her: når du peker med en finger på noe, så peker tre fingre tilbake på deg. Når skilte mennesker sier at de ikke stoler på det annet kjønn, så sier de mer om seg selv enn om det annet kjønn.

Den typiske skilte personen har et åpent sår etter at kjærlighetsforholdet tok slutt, et sår som hindrer ham/henne i å kunne elske en annen. Det vil ta mye tid før du er klar til å risikere å bli såret igjen, og til å bli følelsesmessig nær noen igjen. Tilfeldigvis så kan det være farlig å holde avstand, også! Louise fortalte at da hun kom hjem etter sin første ”date” så var det merker på siden av kroppen hennes etter håndtaket på bildøren – hun hadde prøvd å komme så langt vekk fra ham som mulig!

Forhold: ”Å gå inn i et nytt forhold hjelper meg med gjenoppbyggingen”

Etter at et kjærlighetsforhold er slutt finner man ofte et nytt forhold – ett som ser ut til å ha alt det som det forrige manglet. Følelsen er omtrent som så: ”Jeg tror jeg har funnet den eneste ene som jeg vil leve resten av mine dager sammen med. Dette nye forholdet ser ut til å løse alle mine problemer, så jeg holder godt fast på det. Og jeg tror det er min nye partner som gjør meg lykkelig.”

Denne personen trenger å forstå at det som føles så godt, er at hun er i ferd med å bli den personen hun gjerne vil være. Hun trenger å gjenvinne sin egen styrke og ta ansvar for de gode følelsene hun har.

Det nye forholdet som kommer i kjølvannet av et som er forbi, blir ofte kalt et ”tilbakeslagsforhold,” en merkelapp som er delvis riktig. Når dette forholdet avsluttes, er det ofte mer smerte-fullt enn da det første kjærlighetsforholdet tok slutt. Et tegn på det: omtrent tjue prosent av de som meldte seg på skilsmisseseminar-ene deltok ikke etter at ekteskapene deres gikk i stykker; de deltok etter at ”tilbakeslagsforholdene” ble slutt.

Du er kanskje ikke helt klar for å tenke på den neste steinen ennå. Men det er på tide.

Seksualitet: ”Jeg er interessert, men jeg er livredd”

Hva tenker du når du hører ordet ”sex”? De fleste av oss vil reagere emosjonelt og irrasjonelt. Dagens samfunn legger for mye vekt på, og glorifiserer, sex. Gifte par ser ofte for seg skilte mennesker som veldig aktive seksuelt, og klare til å ”tumle og leke i seksualitetens grønne gress”. I virkeligheten synes single mennesker at problemene med sex er blant det mest slitsomme i skilsmisseprosessen.

I kjærlighetsforholdet var en sex-partner som regel tilgjengelig, men selv om partneren er borte, så forsvinner ikke de seksuelle behovene. Faktisk så er det slik, at på et eller annet punkt i skilsmisseprosessen så er seksualdriften til og med større enn før. Allikevel er de fleste mennesker mer eller mindre vettskremt på tanken om å ”date” – å føle seg som tenåringer igjen – spesielt når de får følelsen av at noen har forandret reglene siden de ”datet” forrige gang. Mange føler seg gamle, lite attraktive, usikre på seg selv, og redde for å føle seg rare. Og for mange mennesker vil deres moralske verdier være viktigere enn deres seksuelle behov. Noen har både foreldre som forteller dem hva de skal gjøre, og egne tenåringer som har stor glede av å leke foreldre! (”Pass på at du kommer tidlig hjem, mamma.”) På den måten er dating både forvirrende og fylt med usikkerhet. Ikke noe rart at det er så vanlig med fikse ideer på det seksuelle området!

Når vi nå nærmer oss toppen av klatreturen vår, byr de siste gjenoppbyggingssteinene på trøst og en følelse av mestring på grunn av jobben du har gjort for å komme så langt: Alenetid, Mål og Mening, og Frihet. Her er det omsider en mulighet til å sitte ned og nyte utsikten fra fjelltoppen!

Å være ”single”: ”Sier du at det er OK?”

Personer som gikk rett fra barndomshjemmet til ”ekteskaps-hjemmet” uten å oppleve å være alene, gikk ofte fullstendig glipp av denne vekstperioden. For noen var til og med studietiden overvåket av foreldrefigurer med strenge regler.

Uansett hvordan dine tidligere erfaringer har vært, så vil en periode med å være alene – å være ”single” og kunne vokse som en selvstendig person – være verdifull nå. En slik tilpasning til at et kjærlighetsforhold er over, vil gi deg mulighet til å gi slipp på fortiden, lære å bli hel og fullstendig i deg selv, og å investere i deg selv. Å være single er ikke bare OK, det er nødvendig.

Jorunn var opprømt etter et seminar om å være single. ”Jeg har det så bra som singel at jeg trodde jeg måtte være unormal. Du hjalp meg til å føle meg normal når jeg var lykkelig som singel. Tusen takk.”

Mål og mening: Jeg har mål for fremtiden nå

Har du en anelse om hvor lenge du kommer til å leve? Da Bruce ble skilt i en alder av førti år, ble han veldig overrasket over at han bare var halvveis i livet. Hvis du har mange år igjen å leve, hva er målene dine? Hva tenker du å gjøre når du har tilpasset deg din nye situasjon etter bruddet?

Det kan være en god idé å lage en ”livslinje” og se på mønstrene som avtegner seg i livet ditt, og på alt det du kan gjøre resten av tiden. Planlegging vil hjelpe til å bringe fremtiden inn i nåtiden.

Frihet: Fra puppe til sommerfugl

Endelig på toppen av fjellet!

Den siste delen har to dimensjoner. Det første er friheten til å velge. Når du har arbeidet deg gjennom alle gjenoppbyggings-steinene, som var snublesteiner før, da er du fri og klar til å gå inn i et nytt forhold. Du kan få det til å være mer produktivt og meningsfylt enn dine tidligere kjærlighetshistorier. Du er fri til å velge å være lykkelig som singel eller som part i et annet kjærlighetsforhold.

Det er en annen dimensjon ved friheten: friheten til å være deg selv. Mange av oss bærer rundt på en bør av utilfredsstilte behov, behov som kan kontrollere oss, og som ikke tillater oss å være de menneskene vi ønsker å være. Når vi kaster av oss denne børen, og lærer å imøtekomme de behovene våre som ikke har blitt tilfredsstilt tidligere, så blir vi fri til å være oss selv. Dette kan være den viktigste friheten.