HØR HVA JEG SIER! får sterke anbefalinger av mennesker som arbeider med kommunikasjon i ulike sammenhenger:

En uvurderlig kilde … fylt med enkle redskaper og løsninger for å forbedre kommunikasjonsfer-dighetene, nøyaktig slike ferdigheter som kan gjøre oss alle bedre og mer effektive i politikken, forretningslivet og livet generelt.                                          John F. Kerry, utenriksminister, USA

Denne bokens sterke side er at den er praktisk orientert og jordnær – den er kort og godt et verk-tøy som både bevisstgjør og inspirerer leseren til å arbeide med problemer som er en uunngåelig og viktig del av vårt yrkesliv og privatliv.                                                                                                                                                                                                Cato Schiøtz, advokat

Bokens viktigste budskap er å bli kjent med deg selv, gjenkjenne og være oppmerksom på hvor-dan du samtaler. Din evne til å kommunisere er ikke skjebnebestemt. Alle som er gode til å kom-munisere, arbeider med egen kommunikasjon og adferd. Å bli god på å kommunisere, betyr at du må vite hva du skal gjøre og så øve, få det på en måte inn i både hode og kropp samtidig.                                                                                                                                                                     Geir Riise, lege og generalsekretær i Legeforeningen